BUDAYA  

Ku Chyé Rétty Isnéndés USUM halodo gedé angin. Wah, usum langlayangan geus datang. Barudak lalaki…