BUKU, RESENSI  

GURU hèbat nyaèta guru anu parigel, sagala bisa, sagala kaduga, sagala katata. Guru anu samodèl…