Carpon Paninggaran
BUDAYA  

Carpon Paninggaran

JEBRÉT! Gurawil bajing téh tisolédat tina palapah kalapa. Tuluy nyorosod. Katénjo suku hareupna ruwal-rawél kana…