BUDAYA  

JANTE ARKIDAM Panon beureum siki sagaLeungeunna seukeut lalancip gobangNiplasan badan palapah gedangArkidam, Janté Arkidam Di…