BUDAYA  

KALAKAY GUPAY Hoyong nemonan saliraNgoconan kecap ku pangogoNgalendean wanciBari sakali-kalieun milah-milah polahTuluy diuntun jadi warnaning…