Muih Ider Dunya

Kénging Suryatno Suharma

FOTO ARTIKEL 5
Suryatno Suharma, (Foto: Dok. Pribadi).

SABULAN campleng. Muih nguriling ti Bandung, Ustrali, Afrika, Amrik, Eropah, Timteng. Kamari geus aya di Thailand. Bieu nepi deui ka lembur, Cipanjak.

Sugema basa di Ustrali. Ulin diajak ku Bule nu kungsi ka Nyingkir. Ngobrolkeun pangalaman manehna basa di Bali. Resep cenah. Puguh bae da tempatna genaheun. Komo nu resep ngojay mah. Di Ubud ngendong manehna ge. Babarengan jeung urang Gegerkalong cenah. Eta meureun Mang Juned nu sok dagang sapatu Cibaduyut tea.

Lila di Libanon oge. Meujeuhna usum seblak di ditu mah. Mani sarua nya jeung kadaharan urang Banjar. Kana lada teh teu kaliwat. Make aya level 25 sagala. Kuring mah ku Pecel Madiun oge geus seuhah. Teu cara di Singapur atawa Malaysia. Anu diteangan teh di ieu tempat mah duwegan. Kalapa muda make gula kawung. Nya pedo nya meujeuhna keur panas poe mah.

Meuli salin kolor hejo. Di Beijing eta mah. Aya oge nu marengan kana angkot. Mun teu salah tiluan jeung urang Maroko. Ojay kitu? Unang weh ti Cianjur katilu Robert ti Tiongkok. Heureuy Si Eta mah gawena teh. Mun teu kitu ngeleketek siga budak leutik. Kuat ngacay-ngacay wae. Kacow.

Ngendong di Swiss. Aya rombongan barudak sakola. Waas asa di Cidadap. Ngalabring cara nu rek kemping. Marawa suluh keur api unggun. Tembong guruna manggul pacul. Bisa kitu. Ngagaridig muru pasir.

Beh Arab beda deui. Nu ngurus onta sakitu leukeunna. Teu sing ngarasa panas. Abong manukna. Awak jalugjug. Kuring minder sabenerna mah. Make nanya eta jelema jangkung badag.

. Akang ti Bali?

. Indonesia!

. Palih mana?

. Cicadas!

. Ooooohhh …, caket Asep Berlian?

. Muhun!

. Kenal ka Bang Yos?

Bet apaleun ka urang Pati sagala.

Ti dinya dunya teh asa heureut. Jeung basa Sunda oge nyebar diparake ku urang luar. Eta we di sisi walungan Amazon rea barudak nu tatarucingan bari maraca Mangle. Bisa kitu.

Basa sorangan nanya ka budak awewe.

. Ti mana pesen Mangle?

. Bandung!

On line cenah. Mangle kiriman ti redaksi unggal terbit ge aya. Hadeuh bisa kitu. Eleh Wa Azam oge nu urang Cimahi tara maos Mangle. Ari ieu, ku hebat.

Mun geus kieu.

Kuring teh asa leutik pisan. Gaul ku gaulna. Asa teu puguh hirup kurung batok mah.

Kacida mun lebaran engke teu nepi ka Honolulu. Hayang botram di ditu bari murak timbel pulen.
Dahar jeung asin. Nimat sigana.

London kuring nyimpang ka warteg. Dekul bae dahar sangu haneut pleus semur jengkol. Babaturan ngontak ti hotel. Keur mumuluk manehna ge. Sugan teh enya jeung kambing guling, eh … bantal guling. Bodor. Tapi da di ditu di dieu ge taya bedana kana banyol mah. Cacak keur wisata jauh, da ku biasa tea, aya we pikasebeleun mah.

. Dasar dodol!

. Garut!

Hantem taya deui nu digugulukeun ukur dahar jeung kitu tea, cemilan.

. Goreng hui. Ke di Paris!

. Siap!

Mani ceples jeung kaayaan Ledeng. Make aya bajigur sagala. Kulub hui mah tangtu teu tinggaleun.

. Ti mana ieu?

Tanya kuring ka nu dagang bajigur tea.

. Sumedang!

. Oooohhh …, Cilembu!

Ras ka Mang Aep. Saban aya hui inget bae ka emang eta mah. Sarua sedepeun. Komo bubuyna.

Sajongjongan nyaritakeun Eropah. Belgia tempat nu cocog keur kuring ngurek. Sawah lega keur diolah. Sacangkewok deui dipelakan genjer. Di dinya kuring ngurek. Edas belutna, paranjang badag.

Hayang deui mun kitu teh. Kudu ngahanakeun jeung Abud. Seuri geura diajak ngala belut mah. Basa di Dayeuhkolot oge anteng di sawah. Harita mah can jiga ayeuna parat ka Ciganitri ngurek teh.

Humandeuar. Kaduhung geus kodomoyo. Tanaga leutik. Geus teu katanagaan mun kudu ngaheurap ka Cijolang. Mulang kudu kana ojeg. Anu tani ge arang teuing laku kitu. Geus teu usum ayeuna mah. On line wae.

. Belut!

Kurunyung COD.

. Lubang jeung sidat!

Datang teu lila ge. Jiga di Solo, inget parebut jeung urang Philipina. Teu pira marebutkeun nasi kucing. Sarua geuning urang ditu ge saredep.

. Jagong?

. Sawo?

Nalawaran. Lebah Turki eta mah. Kuring meuli opat karanjang keur nyuguhan dulur di Moskow. Bari reureuh ngopi nu karitu. Lumayan matak poho kana hutang. Jeung geus lila teu nyarande kana tangkal onyam bari neuteup jauh ka nu ngagaru. Parantes munding barule baradag.

. Kia … kia …!

. Mider … mider …!

Patembalan nengah sawah. Asa di Cileungsir. ***

Suryatno Suharma, alumni Jurusan Pendidikan Basa & Sastra Sunda FPBS IKIP Bandung (UPI), kiwari ngokolakeun Yayasan Atikan Insan Basajan, Parongpong, Bandung Barat.